Bất Động Sản

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đaiHà Nội: Kiểm tra, xử lý dứt điểm các vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai

<strong>(HNMO) - UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 5269/UBND-SXD ngày 6-11-2020 về tăng cường công tác kiểm tra, xác minh, {...}