Sách

Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc qua ảnh của nghệ sĩ Trần Mạnh ThườngNhìn lại cuộc chiến biên giới phía Bắc qua ảnh của nghệ sĩ Trần Mạnh Thường

<strong>(HNMO) - Ngày 15-12, tại Hà Nội, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Mạnh Thường ra mắt cuốn sách ảnh "Nhìn lại cuộc chiến biên giới phía {...}